Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza zaprasza do udziału w konkursie ofert na dzierżawę 153m2 powierzchni lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną, mieszczącego się na terenie kompleksu sportowo-turystycznego Przystań Bydgoszcz przy ul. Tamka 2 w Bydgoszczy.

Budynek położony jest na nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW25668, będącej własnością miasta Bydgoszcz, a zarządzanej przez Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza.

Szczegóły konkursu

Formularz zgłoszeniowy